Csapatunk története

 “Az életnek ezer apró cselekedetei formálják a világ folyását.” /Teleki Pál/

 

    logo-fekete-01   Csobánka – a Pilis Gyöngyszeme – egy bűbájos medencében, Budapesttől kb. 30 kilométerre fekvő, 3500 főt számláló több száz éves múltú község. Nekünk ez az otthonunk.

    A Segítő Nővérek Kongregációjához tartozó Porva Irén nővér 1996. őszén kezdte el megvalósítani azt az elképzelést, hogy szervez egy cserkészcsapatot Csobánkán. A toborzására 38 gyerek jelentkezett, így nagy lelkesedéssel állt neki rendszeresen megtartani az őrsi foglalkozásokat október 5-től, a Segítő Nővérek Rendházában. 1997 nyarán a Rend elhelyezte Irén nővért, aki Walper Ferenc atyával (pápai kanonok és protonotárius), Kajtor János vezetésére hagyta a csapatot. Ebben az évben a Pomázon is működő cserkészcsapattól kaptunk egy őrsvezetőt, Rácz Zolit,  aki felkészítette az újoncokat a cserkészfogadalmukra, melyet a Szentkúti Kápolnánál 1998. május 23-án tettek le. 1999 tavaszán Szabó Péter és felesége Tegzes Orsolya vette át a csapat útjának egyengetését, akik Leányfaluról az 1004. számú Szent Anna Cserkészcsapatból jöttek. Fiatal házaspárként költöztek be, 1999. szeptember 25-én felszentelt Walper István Alapítványi Otthonba, amit a németországi adakozók pénzéből építtetett fel Walper Ferenc atya. Az ezredfordulón, 2000. február 12-én a Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottsága igazolta az 1001 számú Szent Anna Cserkészcsapat működését, melyet a Csobánka székhellyel működő Segítő Nővérek Kongregációja mint fenntartó testület szervezett. 2000-ben már egy őrs részt vehetett az ezredforduló, és az államalapítás évfordulójára szervezett MET2000 nevű táborban, ahol több száz cserkész élvezhette az izgalmas programokat az ország egész területéről.
Ugyanabban az évben csatlakozott a csapat a Pilisvölgyi Cserkészkörzethez, ahova a 944. Szent Borbála Cserkészcsapat (Pilisszentiván), 1019. Csaba királyfi Cserkészcsapat (Piliscsaba), 800. Solymár Cserkészcsapat (Solymár) és az 1000. Szent Korona Cserkészcsapat (Máriaremete/Pesthidegkút) tartozik. 1990 óta minden tavasszal egy hétvégét együtt töltenek a Pilisvölgyi Cserkészkörzet csapatai. Több nyári tábor is körzeti szinten szerveződött és szerveződik a mai napig.
2002-ben Walper Ferenc (Franz Walper) atya Mariazell-be hívta meg a csobánkai híveket, a cserkészekkel együtt, hogy közösen ünnepeljék pappá szentelésének ötvenedik évfordulóját. 2005-ben Ferenc atya halála után, az egyházközség lett a csapat fenntartó testülete, az otthonunk pedig – ajándékozás útján – a Budapest-Esztergom Főegyházmegye tulajdonává vált. 2006-ban Szabó Péter cst. a családjával együtt Leányfalura költözött, így a csapat parancsnoka Füszfás Balázs lett. Három év elteltével Füszfás Balázs is elköltözött Csobánkáról Visnyeszéplakra, így újabb parancsnokot választottak  a cserkészek Paksy Gergelyt.
A csapat életének 15 éves évfordulója alkalmából 2013. év tavaszán több mint 200 cserkész jelenlétében szentelte fel Erdődi Ferenc plébános a  csapatunk dísz-zászlóját.
2016 szeptemberében Paksy Gergely csapatparancsnok 10 év után leköszönt a vezetői pozíciójáról majd a csapat vezetését Kajtor András részére átadta, aki a csapat megalapítása óta tagja volt a csobánkai cserkész életnek.
2018-ban 20 éves évforduló alkalmából 250 cserkésszel közösen ünnepeltük meg azt, hogy együtt, közösen sokra képesek vagyunk. Ebben az éveb kezdődött el otthonunk felújítása is, amely egy éven keresztül, hosszas előkészületek után indulhatott meg.
Három éves megbízatása után Kajtor András parancsnoksága lejárt, és átadta a staféta botot a fiataloknak.