Antal Atya Hazatért

Szakál Antal Nagykamaráson született 1935. november 16-án. 1960. április 2-án szentelték pappá Budapesten.
Kántorként kezdte az Isten szolgálatát majd hosszú út után került Pomázra plébánosnak. Oldallagosan látta el a csobánkai Szent Anna plébániát 2006-tól. Három év súlyos betegség után 2011. november 10-én hazatért az Atyához.
Élt 76 évet!
“Mi is lehet egy élethivatás lényege egyetlen mondatban? Az áldozati teljes készség, a megajánlottság és a kitartás.”
Nyugodjék Békében!

Ősziportya képek

Egy hosszú háromnapos portya után érkeztünk haza Gödöllőről, hol megnéztük a cserkészet és országunk múltját bemutató múzeumokat, megkerestük a törpbogyót, ölelkeztünk Erzsébet királyné szobrával, és nem utolsó sorban ráléptünk a Grassalkovich kastély több millióból felújított  gyönyörű füvére. Persze nem felejthetjük el a Mária-besnyői kegyhelytemplom szépségét és Teleki Pál sírhelyét sem. (Itt megjegyzendő, hogy a denevér őrs nem nézte meg jól a keresztet, így a lányok nyerték az esti vetélkedőt). Utunk során sikeresen elkerültük Hókuszpókot és Sziamiaút, de a közelségüket az újoncok igencsak megérezhették péntek este.

Muszáj megemlíteni a tábori legeket:

  • Lacika egy ültő helyben képes megenni majdnem egy kg spagettit
  • Máté sikeresen legyőzött 5 emberhúsra és friss őrsvezetőre éhes cserkészt birkózásban
  • A nagyok kibírták Andris 8km/h gyalogtempóját
  • A lányoknak sikerült helyesírási hibával leírniuk a nevüket az Erzsébet-park kavicsába
  • A Zita kibírta a kibírhatatlant
  • Bence semmitől sem fél, de mindenki fél tőle
  • és a Gödöllői Jamboreen összesen csak “két nemzet vett részt”????

Hát ilyenek ezek a cserkészek!

Származási hely: ősziportya 2011

Október 23.

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet meg­szállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tün­te­té­sével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával feje­ződött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi szabadságharca végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra menekülve.

1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

Hupikék Kalandtúra!

Magas Kevély mögött
hol a patak hupikék
ott laknak ők a törpikék
Hatalmas fák között
gombaházakban lakunk
és mindig vidámak vagyunk.

De a törpök élete nem
csak játék és mese
hallottál már a gonoszról
a csúf, kopasz Hókuszpókról?
Szegény Hókuszpók
mindig mellé fog
aztán persze mérgesen morog.

Törprengő, Törpapa,
Vadóc, Tréfi, Hamilla,
Törpönkívüli és Okoska.

Mi vagyunk az icikék
Mi vagyunk a picikék,
Csobánkai törpikék!

Kedves Törp Testvéreim!
Szerettel várlak benneteket az éves nagy törpgyűlésre. Ideje: október 21-23. Helyszín: Aprajafalva. Megjelenés a törpdivat szerint. Vigyázzatok az utazás közben nehogy Hókuszpók, vagy Bibircsók megfigyelje jöttötöket és veszélybe sodorja a titkos találkozónkat.
Kiemelt vendégünk: Tavaszanyó
A Törp legyen veletek!
Törppapa